Close

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव
Title Description Start Date End Date File
सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

11/04/2022 30/09/2022 View (1 MB) रेतीघाट लिलावाचे अटी व शर्ती (2) (5 MB) 6 Sand Ghat List (49 KB)