बंद
 • Slide-1

  COVID-19 अहवाल 1

  COVID-19 अहवाल 1

 • Slide-2

  COVID-19 अहवाल 2

  COVID-19 अहवाल 2

 • सहस्त्रकुंड धबधबा

  सहस्त्रकुंड धबधबा

 • टिपेश्वर अभयारण्य

  टिपेश्वर अभयारण्य

 • दगडी कोळशाच्या खाणी

  दगडी कोळशाच्या खाणी

 • Chintamani

  श्री. चिंतामणी देवस्थान, कळंब

Digital India Award 2018

जिल्ह्याविषयी

जिल्ह्याचा आर्थिक व सामाजिक विकास घडविण्यात जुनी मंदिरे, यात्रा व सहलीची ठिकाणे ह्या सर्व गोष्टी  मोलाचे योगदान देतात.

जिल्ह्यात प्रेक्षणीय स्थळांच्या दृष्टीकोनातून असा कोणताही ऐतिहासिक किल्ला नाही. काही मंदिरे व सुंदरश्या वनराईने नटलेली सहलीची ठिकाणे हे मात्र भाविकांना व यात्रेकरूना नेहमी आकर्षित करतात.

जिल्ह्यातील कापूस हे महत्वाचे पिक असल्यामुळे त्याची प्रचंड बाजारपेठ येथे आहे. कापसावर आधारित उद्दोग जसे कापूस संकलन केंद्रे, जिनिंग फॅक्टरीज, सूतगिरण्या इ. येथे पहावयास मिळतात. रेमंड समूहाच्या कापड उद्दोगाशी संबधित मोठा प्रकल्प येथे आहे.

Shri. Sanjay Rathod
श्री. संजय राठोड पालकमंत्री यवतमाळ
Mr. M.D.Singh
श्री. एम. डी. सिंह (भाप्रसे) जिल्हाधिकारी यवतमाळ
[awas_link_icon background=”no” border=”no” radius=”none” padding=”0″ list_layout=”col-two” list_style=”no” custom_links=”%5B%7B%22link_title%22%3A%22%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%B8%20%20-%3Cb%3E%20100%3C%2Fb%3E%22%2C%22link_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22link_title%22%3A%22%E0%A4%B0%E0%A5%81%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%A3%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%20-%3Cb%3E%20108%3C%2Fb%3E%22%2C%22link_url%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22link_title%22%3A%22%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A4%20-%3Cb%3E%201091%3C%2Fb%3E%22%7D%2C%7B%22link_title%22%3A%22%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%20%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A4%20%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%20-%3Cb%3E%201098%3C%2Fb%3E%22%7D%5D” show_more=”yes” title=”HELPLINE NUMBERS” el_class=”helpline-no” link_url=”url:https%3A%2F%2Fyavatmal.gov.in%2F%25e0%25a4%25b9%25e0%25a5%2587%25e0%25a4%25b2%25e0%25a5%258d%25e0%25a4%2