Close

Shri. R. R. Bije (NT Charge)

Tahsil Office, Kelapur


Designation : Tahsildar Kelapur
Phone : 07235-227408