बंद

संकेतस्थळ विषयक

संकेतस्थळ विषयक सेवां करिता खालील लिंकचा वापर करावा.

भेट द्या: http://webservices.nic.in/

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
स्थान : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र | शहर : यवतमाळ, महाराष्ट्र | पिन कोड : 445001
दूरध्वनी : 07232-242538