बंद

रुग्णालये


लक्ष्मणराव कळसपुरकर आयुर्वेदिक रुग्णालय

एस.टी. कार्यशाळे समोर, आर्णी रोड, यवतमाळ पिन ४४५००१


वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय

सिविल लाईन, यवतमाळ पिन ४४५००१


साईश्रद्धा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल

डॉ. विजय मुन व इतर, आर्णी रोड, यवतमाळ. पिन ४४५००१


सेवा मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल

डॉ. शेख इक्बाल व इतर, भोसा रोड, यवतमाळ पिन ४४५००१