बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
नामनिर्देशनपत्र – विशाल वाघ

13/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

03/04/2024 03/04/2024 पहा (6 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा)

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी( अनु क्र. ४२७ ते ७९७)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (9 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आ‍दिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा )

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (अनु क्र. ०१ ते ४२६)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (10 MB)
आकांक्षित तालूका फेलो दि.१६ जानेवारी २०२४ रेाजी करिता गटचर्चा आणि मुलाखत उमेदवारांची यादी

आकांक्षित तालूका फेलो  दि.१६ जानेवारी २०२४  रेाजी करिता गट चर्चा आणि मुलाखत उमेदवारांची  यादी

12/01/2024 31/01/2024 पहा (4 MB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

08/03/2023 31/12/2023 पहा (400 KB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

01/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

13/10/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ माहिती पुस्तिका शासन आपल्या दारी

यवतमाळ माहिती पुस्तिका शासन आपल्या दारी

01/10/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
जिल्‍हा स्‍तरावर साधन व्यक्तीचे पॅनल तयार करणे

जिल्‍हा स्‍तरावर साधन व्यक्तीचे पॅनल तयार करणे

10/11/2023 31/12/2023 पहा (115 KB) Suchana Social Audit – 10.11.2023 (349 KB)
जिल्हा सेतू सोसायटी मार्फत सामुहिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्यांना सहाय करण्यातकरिता संगणक ऑपरेटर कंत्राटी पदभरती २०२३

जिल्‍हा सेतू सोसायटी मार्फत सामुहिक वनहक्‍क व्‍यवस्‍थापन समित्‍यांना सहाय करण्‍याकरिता संगणक ऑपरेटर कंत्राटी पदभरती २०२३

07/12/2023 31/12/2023 पहा (980 KB)
जिल्हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ यांना सहाय करण्या करिता कंत्राटी लेखाधिकारी पदभरती२०२३

जिल्‍हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत जिल्‍हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ यांना सहाय करण्‍याकरिता कंत्राटी लेखाधिकारी  पदभरती२०२३

12/12/2023 31/12/2023 पहा (193 KB)
जिल्हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत कंत्राटी लेखाधिकारी पदभरती२०२३

जिल्‍हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत कंत्राटी लेखाधिकारी  पदभरती २०२३

13/12/2023 31/12/2023 पहा (450 KB)
मौजा दिग्रस ता.दिग्रस जि. यवतमाळ या प्रकरणातील नमूना-३ खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने व थेट खरेदी पध्‍दतीने ताब्‍यात घेण्‍यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधीत व्‍यक्‍तींकडून हरकती/सुचना मागविण्‍याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत.

मौजा दिग्रस ता.दिग्रस जि. यवतमाळ या प्रकरणातील नमूना-३ खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने व थेट खरेदी पध्‍दतीने ताब्‍यात घेण्‍यासाठी जमीन मालक किंवा हितसंबंधीत व्‍यक्‍तींकडून हरकती/सुचना मागविण्‍याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द करण्‍याबाबत.

22/11/2023 30/12/2023 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ यांना सहाय करण्या करिता कंत्राटी लेखाधिकारी पदभरती २०२३

जिल्‍हा सेतू सोसायटी यवतमाळ अंतर्गत जिल्‍हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ यांना सहाय करण्‍याकरिता कंत्राटी लेखाधिकारी  पदभरती२०२३

12/12/2023 30/12/2023 पहा (220 KB)
निविदा सुचनापत्र (सेतुु विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ )
स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव अंतर्गत जिल्‍हयातील स्‍वातंत्र्य सैनिकांची माहिती गोळा करून त्‍यांच्‍या कार्याची माहिती जनसामान्‍यांना वहावी या करिता लघुचित्रपट तयार करणे 
27/12/2022 04/12/2023 पहा (3 MB)
जिल्‍हा सेतू सोसायटी मार्फत सामूहिक वनहक्‍क व्‍यवस्‍थापन समित्‍यांना साहाय करण्‍याकरिता सामूहिक साधन व्‍यक्ति (CRP) व संगणक ऑपरेटर कंत्राटी पदभरती २०२३ पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

जिल्‍हा सेतू सोसायटी मार्फत सामूहिक वनहक्‍क व्‍यवस्‍थापन समित्‍यांना साहाय करण्‍याकरिता सामूहिक साधन व्‍यक्ति (CRP) व संगणक ऑपरेटर कंत्राटी पदभरती २०२३ पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

24/11/2023 01/12/2023 पहा (5 MB) New Doc 11-24-2023 15.19 (551 KB)
कोतवाल भरती २०२३ उत्तर पत्रिका

कोतवाल भरती २०२३ उत्तर पत्रिका

14/08/2023 30/11/2023 पहा (700 KB)