बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सूचना ७६ वणी
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सूचना ७६ वणी
01/04/2024 30/04/2024 पहा (4 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करण्याची सूचना ७७ राळेगाव
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिध्द करण्याची सूचना ७७ राळेगाव
01/04/2024 30/04/2024 पहा (5 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना ७८ यवतमाळ
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना 78 यवतमाळ
01/04/2024 30/04/2024 पहा (8 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सूचना ७९ दिग्रस
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सूचना 79 दिग्रस
01/04/2024 30/04/2024 पहा (5 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना ८० आर्णी
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना 80 आर्णी
01/04/2024 30/04/2024 पहा (5 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना ८१ पुसद
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना 81 पुसद
01/04/2024 30/04/2024 पहा (5 MB)
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना ८२ उमरखेड
मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करण्याची सूचना 82 उमरखेड
01/04/2024 30/04/2024 पहा (4 MB)
प्रतिज्ञापत्र
प्रतिज्ञापत्र
01/04/2024 30/04/2024 पहा (65 KB)
नामनिर्देशनपत्र – कुणाल जानकर

1/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

01/04/2024 30/04/2024 पहा (3 MB)
नामनिर्देशनपत्र – संजय देशमुख

2/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (7 MB)
नामनिर्देशनपत्र – संजय देशमुख

3/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (5 MB)
नामनिर्देशनपत्र – अनिल राठोड

4/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (1 MB)
नामनिर्देशनपत्र – अनिल राठोड

5/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (1 MB)
नामनिर्देशनपत्र – अनिल राठोड

6/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (1 MB)
नामनिर्देशनपत्र – संदिप शिंदे

7/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (9 MB)
नामनिर्देशनपत्र – मनोज गेडाम

8/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

02/04/2024 30/04/2024 पहा (9 MB)
नामनिर्देशनपत्र – धरम ठाकूर

11/LS/2024/RO-YTL-WASHIM

03/04/2024 30/04/2024 पहा (9 MB)