बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची पदभरती (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक) –  उमेदवारांची गुणवत्‍ता यादी व सुचना

राष्‍ट्रीय आरोग्‍य अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांची पदभरती (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक) –  उमेदवारांची गुणवत्‍ता यादी व सुचना

01/06/2020 02/06/2020 पहा (250 KB)
जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्ष पदभरतीचे आदेश – (जिल्‍हा महिला व बाल विकास अधिकारी)

जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्ष पदभरतीचे आदेश – (जिल्‍हा महिला व बाल विकास अधिकारी)

27/02/2020 31/08/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित