भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
रोजगार हमी योजना अंतर्गत सहायक कार्यक्रम अधिकारी या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – पात्र उमेदवारांची यादी व सुचना

रोजगार हमी योजना अंतर्गत सहायक कार्यक्रम अधिकारी या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – पात्र उमेदवारांची यादी व सुचना

12/09/2019 13/09/2019 पहा (406 KB)
रेशीम संचालनालय नागपूर अंतर्गत रेशीम तांत्रिक सहायक या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

रेशीम संचालनालय नागपूर अंतर्गत रेशीम तांत्रिक सहायक या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

12/09/2019 18/09/2019 पहा (45 KB)
संग्रहित