भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्हा सेतू  समिती अंतर्गत रेशीम तांत्रिक सहायक या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती ( जि.का.) – जाहिरात, अर्जाचा नमुना, अटी व शर्ती 

जिल्हा सेतू  समिती अंतर्गत रेशीम तांत्रिक सहायक या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती ( जि.का.) – जाहिरात, अर्जाचा नमुना, अटी व शर्ती

18/07/2019 26/07/2019 डाउनलोड (2 MB)
आरोग्य विभाग यवतमाळ अंतर्गत अधिकारी गट – अ ( बी.ए.एम.एस.) या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना )

आरोग्य विभाग यवतमाळ अंतर्गत अधिकारी गट – अ ( बी.ए.एम.एस.) या पदाकरिता कंत्राटी पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

16/07/2019 25/07/2019 डाउनलोड (682 KB)
यवतमाळ जिल्हा होमगार्ड अंतिम निवड यादी – २०१९

यवतमाळ जिल्हा होमगार्ड अंतिम निवड यादी – २०१९

12/07/2019 31/08/2019 डाउनलोड (4 MB)
प्रकल्‍प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती – (जिल्‍हा शल्‍य चि‍कित्‍सक) – मुलाखती संबंधीत सुचना

प्रकल्‍प प्रेरणा कार्यक्रम अंतर्गत कंत्राटी पदभरती – (जिल्‍हा शल्‍य चि‍कित्‍सक)    मुलाखती संबंधीत सुचना

11/07/2019 22/07/2019 डाउनलोड (286 KB)
संग्रहित