बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्ष पदभरतीचे आदेश – (जिल्‍हा महिला व बाल विकास अधिकारी)

जिल्‍हा बाल संरक्षण कक्ष पदभरतीचे आदेश – (जिल्‍हा महिला व बाल विकास अधिकारी)

27/02/2020 31/08/2020 पहा (1 MB)
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील व क्षेत्रातील) – सुचना

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील व क्षेत्रातील) – सुचना

26/02/2020 05/03/2020 पहा (662 KB)
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्रातील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्रातील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी

26/02/2020 05/03/2020 पहा (2 MB)
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी 

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी

26/02/2020 05/03/2020 पहा (3 MB)
जिल्‍हा सेतु समिती अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्‍दुल कलाम वाचनालयाबाबत – उमेदवारांची निवड यादी व सुचना (जि.का.)

जिल्‍हा सेतु समिती अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्‍दुल कलाम वाचनालयाबाबत – उमेदवारांची निवड यादी व सुचना (जि.का.)

15/02/2020 29/02/2020 पहा (4 MB)
जिल्‍हा सेतु समिती अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्‍दुल कलाम वाचनालयाबाबत – उमेदवारांना लेखी परिक्षेत मिळालेल्‍या गुणांची यादी (जि.का.)

जिल्‍हा सेतु समिती अंतर्गत डॉ. ए.पी.जे. अब्‍दुल कलाम वाचनालयाबाबत – उमेदवारांना लेखी परिक्षेत मिळालेल्‍या गुणांची यादी  (जि.का.)

11/02/2020 29/02/2020 पहा (6 MB)
संग्रहित