बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
कंत्राटी उमेदवाराचीअंतिम निवड यादी

कंत्राटी पद्धतीने Software Support Engineer या पदाची कंत्राटी उमेदवाराचीअंतिम निवड यादी.

21/10/2022 31/12/2022 पहा (268 KB)
Software Support Engineer या पदाची पात्र / अपात्र उमेदवाराची यादी

संगणक विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे कंत्राटी पद्धतीने Software Support Engineer या पदाची भरती

13/10/2022 13/11/2022 पहा (2 MB)
कंत्राटी आधारावर बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची अंतिम निवड यादी

मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा मानव विकास समिती , यवतमाळ येथे कंत्राटी तत्वावर सेवा करार पद्धतीने बहुउद्देशीय कर्मचारी नेमण्याबाबत

13/10/2022 13/11/2022 पहा (2 MB)
कंत्राटी क्‍लर्क कम डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर परभरती  २०२० कंत्राटी क्‍लर्क कम डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर यांचे प्रात्‍याक्षीक परीक्षेबाबत सुचना व पात्र उमेदवार यादी

कंत्राटी क्‍लर्क कम डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर परभरती  २०२०

कंत्राटी क्‍लर्क कम डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर यांचे प्रात्‍याक्षीक परीक्षेबाबत

सुचना व पात्र उमेदवार यादी

22/12/2021 09/12/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित