बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्हा कोविड १९ साथरोग नियंत्रण कंत्राटी पद भरती

जिल्‍हा कोविड १९ साथरोग नियंत्रण कंत्राटी पद भरती

14/10/2020 19/10/2020 पहा (899 KB)
भरारी पथकासाठी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी जाहीरात व अर्जचा नमुना

भरारी पथकासाठी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी पदासाठी जाहीरात व अर्जचा नमुना

05/10/2020 17/10/2020 पहा (1 MB)
जिल्हा सेतु सोसायटी कंञाटी भरती बाबत सुचना

जिल्‍हा सेतु सोसायटी कंञाटी भरती बाबत  सुचना

13/10/2020 30/10/2020 पहा (607 KB)
संग्रहित