भरती

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
तलाठी पदभरतीचे  अनुषंगाने यवतमाळ जिल्‍हयातील अनुसूूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांची यादी – शुध्‍दीपत्रक

तलाठी पदभरतीचे  अनुषंगाने यवतमाळ जिल्‍हयातील अनुसूूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांची यादी – शुध्‍दीपत्रक

13/03/2019 15/04/2019 डाउनलोड (158 KB)
यवतमाळ जिल्हा होमगार्ड नोंदणी २०१९

यवतमाळ जिल्हा होमगार्ड नोंदणी २०१९

02/03/2019 31/03/2019 डाउनलोड (243 KB)
तलाठी पदभरतीचे  अनुषंगाने यवतमाळ जिल्‍हयातील अनुसूूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांची यादी.

तलाठी पदभरतीचे  अनुषंगाने यवतमाळ जिल्‍हयातील अनुसूूचित क्षेत्रातील (पेसा क्षेत्र) गावांची यादी.

28/02/2019 31/03/2019 डाउनलोड (269 KB)
संग्रहित