बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे प्रशासकीय इमारतीमधील उपहारगृृह खाजगिरीत्‍या चालविणेबाबत दरपत्रक सुुुुुुुुचनापत्रक

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे प्रशासकीय इमारतीमधील

उपहारगृृह खाजगिरीत्‍या चालविणेबाबत दरपत्रक सुुुुुुुुचनापत्रक

19/05/2022 26/05/2022 पहा (3 MB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना व ई- लिलावाकरिताचे अटी व शर्ती

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना व ई- लिलावाकरिताचे अटी व शर्ती

20/04/2022 30/09/2022 पहा (6 MB)
सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

11/04/2022 30/09/2022 पहा (1 MB) रेतीघाट लिलावाचे अटी व शर्ती (2) (5 MB) 6 Sand Ghat List (49 KB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता  रेती घाटांची (प्रथम फेरलिलाव) ई-निविदा जाहीर सुचना

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता  रेती घाटांची (प्रथम फेरलिलाव) ई-निविदा जाहीर सुचना

11/01/2022 30/09/2022 पहा (2 MB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना

01/12/2021 30/09/2022 पहा (6 MB)
संग्रहित