निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – व्‍हीडीओग्राफी करण्‍याकरिता व्‍हीडीओ कॅमेरामनसह पुरवठा करणे

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – व्‍हीडीओग्राफी करण्‍याकरिता व्‍हीडीओ कॅमेरामनसह पुरवठा करणे

12/09/2019 18/09/2019 पहा (3 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – चहापान, अल्‍पोहार व भोजनव्‍यवस्‍था करणे

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – चहापान, अल्‍पोहार व भोजनव्‍यवस्‍था करणे

12/09/2019 18/09/2019 पहा (3 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – मतदार यादी छपाई करून पुरवठा करणे

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – मतदार यादी छपाई करून पुरवठा करणे

12/09/2019 18/09/2019 पहा (2 MB)
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – सी सी टीव्‍ही कॅॅॅॅॅॅमेरेे भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – सी सी टीव्‍ही कॅॅॅॅॅॅमेरेे भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे

12/09/2019 18/09/2019 पहा (2 MB)
ई-निविदा सूचना २०१९ – (पाणी टंचाई विभाग)

ई-निविदा सूचना २०१९ – (पाणी टंचाई विभाग)

22/08/2019 12/09/2019 पहा (3 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, रेतीघाटांची यादी (जि. का.)

08/07/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – शुध्‍दीपत्रक

28/03/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

27/03/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

14/03/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

22/02/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)
संग्रहित