निविदा

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – झेराॅॅॅक्स मशीन भाडेतत्‍वावर व झेरॉक्‍स प्रत पुरवठा करणे

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – झेराॅॅॅक्स मशीन भाडेतत्‍वावर व झेरॉक्‍स प्रत पुरवठा करणे

22/03/2019 28/03/2019 डाउनलोड (575 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – LED Colour TV 32 inch भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – LED Colour TV 32 inch भाडेतत्‍वावर पुरवठा करणे

22/03/2019 28/03/2019 डाउनलोड (549 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – पाण्‍याची कॅन पुरवठा करणे

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – पाण्‍याची कॅन पुरवठा करणे

22/03/2019 28/03/2019 डाउनलोड (872 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – संगणक दुरूस्‍तीबाबत

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ – संगणक दुरूस्‍तीबाबत

22/03/2019 28/03/2019 डाउनलोड (1,002 KB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

14/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

22/02/2019 30/09/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित