बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे विविध विभागाकरिता वेळोवेळी / एनवेळी लागणा-या झेरॉक्‍स काढण्‍याकरिता जिल्‍हा मुख्‍यालय प्रवेशव्‍दारापासुन १२५ मीटर अंतरावरीन उच्‍छुक दरपत्रक धारकाकडून झेरॉक्‍सचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे विविध विभागाकरिता वेळोवेळी / एनवेळी लागणा-या झेरॉक्‍स काढण्‍याकरिता जिल्‍हा मुख्‍यालय प्रवेशव्‍दारापासुन १२५ मीटर अंतरावरीन उच्‍छुक दरपत्रक धारकाकडून झेरॉक्‍सचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

30/05/2023 09/06/2023 पहा (4 MB)
संग्रहित