बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्‍हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्‍यताप्राप्‍त पर्यावरण सल्‍लागार नेमणुकी करीता ई-निविदा सुचना व अटी शर्ती

जिल्‍हयातील वाळू गटांचे पर्यावरण अनुमतीसाठी मान्‍यताप्राप्‍त पर्यावरण सल्‍लागार नेमणुकी

करीता ई-निविदा सुचना व अटी शर्ती

14/06/2021 25/06/2021 पहा (2 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १९ व २१ जुन २०२१ रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १९ व २१ जुन २०२१ रोजी

11/06/2021 24/06/2021 पहा (1 MB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र/ अपात्र यादी

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र/ अपात्र यादी

05/05/2021 06/07/2021 पहा (3 MB)
रेति घाट फेरलिलाव खनिकर्म यवतमाळ

रेति घाट फेरलिलाव खनिकर्म यवतमाळ

19/03/2021 30/09/2021 पहा (3 MB)
आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

11/02/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित