बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
यवतमाळ जिल्ह यातील टंचाईग्रस्त ग्रामिण भागातील गावांमध्ये आवश्यमकतेनुसार खाजगी टॅकरणे पिण्याच्याा पाण्यााचा पुरवठा करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयातील टंचाईग्रस्‍त ग्रामिण भागातील गावांमध्‍ये आवश्‍यकतेनुसार खाजगी टॅकरणे पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचा पुरवठा करणेबाबत

23/09/2020 13/10/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित