बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे लोखंडी भंगार वस्तू तसेच निर्लेखन केलेल्या पाणी कुलर, संगणक संच, प्रिंटर्स, व इतर नादुरस्त विद्युत उपकरणाची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे लोखंडी भंगार वस्तू तसेच निर्लेखन केलेल्या पाणी कुलर, संगणक संच, प्रिंटर्स, व इतर नादुरस्त विद्युत उपकरणाची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

04/10/2022 14/10/2022 पहा (2 MB)
कोहळा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या क्षेत्रामधील उभ्या झाडांचा जाहीर लिलाव

कोहळा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या क्षेत्रामधील उभ्या झाडांचा जाहीर लिलाव

27/09/2022 15/10/2022 पहा (2 MB)
उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

27/09/2022 15/10/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित