निविदा

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
इंटरनेट जोडणी साहित्य खरेदी बाबत

इंटरनेट जोडणी साहित्य खरेदी बाबत

15/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (855 KB)
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यवतमाळ

जिल्हा निवड्णूक अधिकारी, यवतमाळ

11/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (388 KB)
क्यु आर कोड स्कॅनर

क्यु आर कोड स्कॅनर

02/05/2019 31/05/2019 डाउनलोड (788 KB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – शुध्‍दीपत्रक

28/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (1 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

27/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

14/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

22/02/2019 30/09/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित