बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १५ सप्‍टेंबर  ते १६ सप्‍टेंबर २०२१ रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १५ सप्‍टेंबर  ते १६ सप्‍टेंबर २०२१ रोजी

15/09/2021 16/09/2021 पहा (3 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक 0६ सप्‍टेंबर ते 0८ सप्‍टेंबर २०२१ रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक 0६ सप्‍टेंबर ते 0८ सप्‍टेंबर २०२१ रोजी

31/08/2021 08/09/2021 पहा (1 MB)
रेति घाट फेरलिलाव खनिकर्म यवतमाळ

रेति घाट फेरलिलाव खनिकर्म यवतमाळ

19/03/2021 30/09/2021 पहा (3 MB)
आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

11/02/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित