बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
लघुप्रकल्‍पाचा साप्‍ताहिक अहवाल

लघुप्रकल्‍पाचा साप्‍ताहिक अहवाल

12/12/2019 31/12/2019 पहा (55 KB)
नगर पंचायत ढाणकी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम – २०१९ 

नगर पंचायत ढाणकी सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम – २०१९

02/12/2019 31/12/2019 पहा (2 MB)
जिल्‍हा नियोजन समिती निवडणूक – २०१९  अंतिम मतदार यादी (न.प.सदस्‍य)

जिल्‍हा नियोजन समिती निवडणूक – २०१९  अंतिम मतदार यादी (न.प.सदस्‍य)

19/11/2019 19/12/2019 पहा (617 KB)
जाहीर सूूचना

अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यकम.

01/10/2019 29/03/2020 पहा (3 MB)
अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८

अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८ अन्‍वये नेर नबाबपूर नगर परिषदेची अंतिम मतदार यादी 

03/11/2018 31/12/2019
अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८

अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८  अन्‍वये  नेर  नबाबपूर नगर परिषदेची प्रारूप मतदार यादी

25/10/2018 31/12/2019
पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – (जि. का.)  

पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७  यामध्‍ये यवतमाळ  जिल्‍हयातील विभागांंतर्गत कलम १८ (विवरणपत्र २)  व  लाेेेकअदालतीमधील प्रकरणांंची माहिती (विवरणपत्र ५) –  (जि. का.)

15/06/2018 31/12/2021 पहा (245 KB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

16/07/2015 31/12/2020 पहा (897 KB)
अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत

अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (दि. १९ डिसेंबर २०१५)

19/12/2015 31/13/2020 पहा (1 MB)
महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण निवारणार्थ गठीत समिती

महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण निवारणार्थ गठीत समिती

14/12/2016 31/12/2019 पहा (878 KB)
जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

01/03/2017 31/12/2020 पहा (818 KB)
संग्रहित