बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आझाद मैदान यवतमाळ येथे फटाका दुकान करिता खुली जागा मिळणेकरिता कालबध्द कार्यक्रम सूचना

आझाद मैदान यवतमाळ येथे फटाका दुकान करिता खुली जागा मिळणेकरिता कालबध्द कार्यक्रम सूचना

04/10/2023 31/10/2023 पहा (384 KB)
आझाद मैदान यवतमाळ येथे स्वेटर दुकान करीता खुली जागा मिळणे करिता समय बध्द कार्यक्रम सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.

आझाद मैदान यवतमाळ येथे स्वेटर दुकान करीता खुली जागा मिळणे करिता समय बध्द कार्यक्रम सूची प्रसिद्ध करणे बाबत.

25/09/2023 31/10/2023 पहा (2 MB)
कोतवाल भरती २०२३ उत्तर पत्रिका

कोतवाल भरती २०२३ उत्तर पत्रिका

14/08/2023 30/11/2023 पहा (700 KB)
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट  ड संवर्गातील उमेदवारांची  दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ वर आधारित दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील पात्र उमेदवारांची अ‍ंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

12/06/2023 11/06/2024 पहा (1 MB)
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क  संवर्गातील उमेदवारांची  दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ वर आधारित दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील पात्र उमेदवारांची अ‍ंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

12/06/2023 11/06/2024 पहा (1 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आ‍दिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा )

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (अनु क्र. ०१ ते ४२६)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (10 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा)

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी( अनु क्र. ४२७ ते ७९७)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (9 MB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

01/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

08/03/2023 31/12/2023 पहा (400 KB)
निविदा सुचनापत्र (सेतुु विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ )
स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव अंतर्गत जिल्‍हयातील स्‍वातंत्र्य सैनिकांची माहिती गोळा करून त्‍यांच्‍या कार्याची माहिती जनसामान्‍यांना वहावी या करिता लघुचित्रपट तयार करणे 
27/12/2022 04/12/2023 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
संग्रहित