बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवडीबाबत (जिल्‍हा पुरवठा अधिकारी, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

जिल्‍हा ग्राहक संरक्षण परिषदांवर अशासकीय सदस्‍यांच्‍या निवडीबाबत

23/03/2023 15/04/2023 पहा (1 MB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता सार्वजनिक सुट्ट्या

01/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

सन २०२३ या वर्षाकरिता स्‍थानिक सुट्ट्या

08/03/2023 31/12/2023 पहा (400 KB)
निविदा सुचनापत्र (सेतुु विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ )
स्‍वातंत्र्याचा अमृत महोत्‍सव अंतर्गत जिल्‍हयातील स्‍वातंत्र्य सैनिकांची माहिती गोळा करून त्‍यांच्‍या कार्याची माहिती जनसामान्‍यांना वहावी या करिता लघुचित्रपट तयार करणे 
27/12/2022 04/12/2023 पहा (3 MB)
कोविड-१९ मुळे पालक दगावलेल्या बालकांना बाल न्याय निधी लाभार्थी यादी जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रकाशित करणे बाबत .

कोविड-१९ मुळे पालक दगावलेल्या बालकांना बाल न्याय निधी लाभार्थी यादी जिल्ह्याच्या संकेत स्थळावर प्रकाशित करणे बाबत .

05/07/2022 04/07/2023 पहा (500 KB)
भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३

04/07/2022 04/07/2023 पहा (1 MB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
संग्रहित