घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
यवतमाळ जिल्ह्यातील ढानकी नगर पंचायत – प्रारूप प्रभाग रचना  

यवतमाळ जिल्ह्यातील ढानकी नगर पंचायत – प्रारूप प्रभाग रचना

13/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
भूसंपादन  प्रकरण क्रं. २६/४७/२०१४-१५ मौ. वनोजा (देवी) ता. मारेगाव  जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

भूसंपादन  प्रकरण क्रं. २६/४७/२०१४-१५ मौ. वनोजा (देवी) ता. मारेगाव  जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

01/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (4 MB)
भूसंपादन  प्रकरण क्रं. ०१/४७/२०१९-२० मौ. सोमनाळा ता. वणी जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

भूसंपादन  प्रकरण क्रं. ०१/४७/२०१९-२० मौ. सोमनाळा ता. वणी जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

01/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (719 KB)
भूसंपादन  प्रकरण क्रं. ०२/४७/२०१४-१५ मौ. गोरज ता. मारेगाव जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

भूसंपादन  प्रकरण क्रं. ०२/४७/२०१४-१५ मौ. गोरज ता. मारेगाव जि. यवतमाळ खाजगी जमीन सरळ खरेदी प्रस्तावाबाबत

01/06/2019 30/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
भारत निर्वाचन आयोग फेसबुक पेज

भारत निर्वाचन आयोग फेसबुक पेज

25/01/2019 30/11/2019
भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग 

24/01/2019 30/11/2019
अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८

अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८ अन्‍वये नेर नबाबपूर नगर परिषदेची अंतिम मतदार यादी 

03/11/2018 31/12/2019
अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८

अध्‍यक्ष व सदस्‍य पदाच्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम – २०१८  अन्‍वये  नेर  नबाबपूर नगर परिषदेची प्रारूप मतदार यादी

25/10/2018 31/12/2019
जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल २०१८ – खनिकर्म विभाग

जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल २०१८ – खनिकर्म विभाग

24/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (5 MB)
नेर नबाबपूर नगरपरीषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१८

नेर नबाबपूर नगरपरीषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ – प्रारूप प्रभाग रचना

04/09/2018 30/09/2019 डाउनलोड (7 MB)
नेर नबाबपूर नगरपरीषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१८

नेर नबाबपूर नगरपरीषद सार्वत्रिक निवडणूक २०१८ –  प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम

28/08/2018 30/09/2019 डाउनलोड (863 KB)
स्‍व.धा.दु. मध्ये रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ उपलब्द – (पुरवठा विभाग)

शिधापत्रिकाधारकांना स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानातून रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ विक्री करणेबाबत

 

22/06/2018 22/06/2019 डाउनलोड (2 MB)
पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – (जि. का.)  

पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७  यामध्‍ये यवतमाळ  जिल्‍हयातील विभागांंतर्गत कलम १८ (विवरणपत्र २)  व  लाेेेकअदालतीमधील प्रकरणांंची माहिती (विवरणपत्र ५) –  (जि. का.)

15/06/2018 31/12/2021 डाउनलोड (245 KB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 डाउनलोड (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 डाउनलोड (351 KB)
अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

16/07/2015 31/12/2020 डाउनलोड (897 KB)
अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत

अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (दि. १९ डिसेंबर २०१५)

19/12/2015 31/13/2020 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित