बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
पवनार जि.वर्धा ते पत्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्र गोवा सरहदद शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्ट्रध शक्तीपीठ महामार्ग)बांधकामासाठी लागणा-या खाजगी जमिनीच्याह भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसुचनेची जाहीर सुचना

पवनार जि.वर्धा ते  पत्रादेवी जि. सिंधुदुर्ग या महाराष्‍ट्र गोवा सरहदद शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्‍ट्र शक्‍तीपीठ महामार्ग)बांधकामासाठी लागणा-या  खाजगी जमिनीच्‍या भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसुचनेची जाहीर सुचना

12/06/2024 30/06/2025 पहा (4 MB)
शासकीय आगार,जोडमोहा येथे होणा-या लिलावबाबत.

शासकीय आगार,जोडमोहा येथे होणा-या  लिलावबाबत.

12/06/2024 31/12/2024 पहा (705 KB)
पवनार जि. वर्धा ते पत्रादेवी जि.सिंधुदुर्ग या महाराष्ट्रi गोवा सरहदद शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्ट्र् शक्तीकपीठ महामार्ग) बांधकामासाठी लागणाया खाजगी जमिनीच्याच भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसुचना

पवनार जि.  वर्धा ते  पत्रादेवी जि.सिंधुदुर्ग या  महाराष्‍ट्र गोवा सरहदद शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्‍ट्र शक्‍तीपीठ महामार्ग) बांधकामासाठी लागणाया खाजगी जमिनीच्‍या भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसुचना

10/06/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
मान्सुन २०२४ चे अनुषंगाने तालुका कृती आराखडा (SOP) तालुकानिहाय

मान्सुन २०२४ चे अनुषंगाने तालुका कृती आराखडा (SOP) तालुकानिहाय

30/05/2024 31/05/2025 पहा (8 MB) SOP_2024_Pusad (901 KB) SOP_ 2024_Yavatmal (184 KB) SOP 2024 _wani (1,005 KB) SOP 2024 _Ner (3 MB) sop 2024 _Maregaon (5 MB) SOP 2024 _Ghatanji (849 KB) SOP 2024 _Darwha (5 MB) sop 2024 _Digras (206 KB) SOP 2024 _Babhulgaon (157 KB) SOP 2024 _ Umarkhed (5 MB) SOP 2024 _Arni (197 KB) SOP 2024 _ Kelapur (475 KB) SOP 2024_ Ralegaon (233 KB) SOP Tah. Zarijamani_compressed (3 MB) SOP 2024 _Mahagaon_compressed (6 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्र.०५/४७/२०२३-२४ मौजा गोडगांव ता.वणी जि. यवतमाळ येथील खाजगी जमिन सरळ खरेदी प्रस्तानवाबाबत.

भूसंपादन प्रकरण क्र.०५/४७/२०२३-२४  मौजा गोडगांव ता.वणी  जि. यवतमाळ येथील  खाजगी जमिन सरळ  खरेदी प्रस्‍तावाबाबत.

08/05/2024 30/06/2024 पहा (686 KB)
सन २०२४ या वर्षातील सार्वजनिक सुटटया घोषित करणेबाबत.

सन२०२४ या वर्षातील सार्वजनिक सुटटया घोषित करणेबाबत.

02/05/2024 31/12/2024 पहा (110 KB)
लोकसभा सार्वत्रीक निवडणूक २०२४

लोकसभा सार्वत्रीक निवडणूक २०२४

20/03/2024 30/06/2024 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
संग्रहित