बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
वृत्‍तपत्रात लिलाव सुचना जाहीरात प्रकाशित करण्‍याबाबत

वृत्‍तपत्रात लिलाव सुचना जाहीरात प्रकाशित करण्‍याबाबत

16/11/2022 20/11/2022 पहा (2 MB)
यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

03/11/2022 16/11/2022 पहा (884 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधान परिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबाबत
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधान परिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबाबत
https://ceoelection.maharashtra.gov.in/
31/10/2022 31/12/2022 पहा (6 MB)
वाळू उत्खननासाठी अंमलबजावणी आणि देखरेख मार्गदर्शक तत्त्वे
वाळू उत्खननासाठी अंमलबजावणी आणि देखरेख मार्गदर्शक तत्त्वे
22/10/2022 30/11/2022 पहा (3 MB) जाहीर सूचना यवतमाळ (309 KB)
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर विभाग मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे

महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर विभाग मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे

20/10/2022 30/11/2022 पहा (1 MB)
आझाद मैदान व आझाद मैदानातील दुकानाकरिता मोकळी जागा (फटाका / स्वेटर) व समता मैदान क्रीडा स्पर्धाकरिता भाड्याने देणेबाबत

आझाद मैदान व आझाद मैदानातील दुकानाकरिता मोकळी जागा (फटाका / स्वेटर) व समता मैदान क्रीडा स्पर्धाकरिता भाड्याने देणेबाबत

 

22/09/2022 31/12/2022 पहा (220 KB)
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने व थेट खरीदी पद्धतीने ताब्यात घेण्य साठी जमीन मालक किवा हित सबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्या बाबत जाहीर नोटीस

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने व थेट खरीदी पद्धतीने ताब्यात घेण्य साठी जमीन मालक किवा हित सबंधित व्यक्तीकडून हरकती / सूचना मागविण्या बाबत जाहीर नोटीस

12/08/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
ध्वज संहिता २००६

ध्वज संहिता २००६

26/07/2022 31/12/2022 पहा (398 KB)
नगर परिषद वणी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद वणी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (3 MB)
नगर परिषद सर्व सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद सर्व सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (7 MB)
नगर परिषद घाटंजी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद घाटंजी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)
नगर परिषद आर्णी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद आर्णी सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
नगर परिषद यवतमाळ सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद यवतमाळ सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (10 MB)
नगर परिषद दिग्रस सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद दिग्रस सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (5 MB)
नगर परिषद दारव्हा सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

नगर परिषद दारव्हा सार्वत्रिक निवडणूक 2022 करिता नागरिकांचा मागस प्रवर्ग, नागरिकांचा मागस प्रवर्ग(महिला) व सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण अंतिम मान्यता व आधीसुचना

05/08/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा परिषद यवतमाळ व त्याअंतर्गत समाविष्ट पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना

जिल्हा परिषद यवतमाळ व त्याअंतर्गत समाविष्ट पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना

30/07/2022 31/12/2022 पहा (9 MB)
नगर परिषद यवतमाळ सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला), आरक्षणाची अधिसूचना

नगर परिषद यवतमाळ सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ करिता नागरिकांचा मागास प्रवर्ग,  नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण (महिला), आरक्षणाची अधिसूचना

29/07/2022 31/12/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित