बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
लघु प्रकल्‍पाचा साप्‍ताहिक अहवाल –  दिनांक २२/०५/२०२० ते २८/०५/२०२० पर्यंत

लघु प्रकल्‍पाचा साप्‍ताहिक अहवाल –  दिनांक २२/०५/२०२० ते २८/०५/२०२० पर्यंत

28/05/2020 08/06/2020 पहा (48 KB)
रेतीघाटाची जाहीर जनसुनावणी – दिनांक ९ जून २०२० 

रेतीघाटाची जाहीर जनसुनावणी – दिनांक ९ जून २०२०

08/05/2020 09/06/2020 पहा (2 MB)
COVID-19  –  नियंत्रण कक्षाचे दुरध्‍वनी क्रमांक 

COVID-19  –  नियंत्रण कक्षाचे दुरध्‍वनी क्रमांक

18/03/2020 15/08/2020 पहा (34 KB)
शासकीय मोकळया जागा आझाद मैदान व समता मैदान (पोस्‍टल ग्राउंड) भाडेतत्‍वावर देणेबाबत कार्यपदधती 

शासकीय मोकळया जागा आझाद मैदान व समता मैदान (पोस्‍टल ग्राउंड) भाडेतत्‍वावर देणेबाबत कार्यपदधती (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ)

02/03/2020 02/03/2021 पहा (1 MB)
महात्‍मा ज्‍योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना – २०१९

महात्‍मा ज्‍योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती योजना २०१९ – सि.एस.सी. सेंटरची यादी

27/01/2020 31/07/2020 पहा (1 MB)
पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – (जि. का.)  

पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७  यामध्‍ये यवतमाळ  जिल्‍हयातील विभागांंतर्गत कलम १८ (विवरणपत्र २)  व  लाेेेकअदालतीमधील प्रकरणांंची माहिती (विवरणपत्र ५) –  (जि. का.)

15/06/2018 31/12/2021 पहा (245 KB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

16/07/2015 31/12/2020 पहा (897 KB)
अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत

अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (दि. १९ डिसेंबर २०१५)

19/12/2015 31/13/2020 पहा (1 MB)
जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

01/03/2017 31/12/2020 पहा (818 KB)
संग्रहित