बंद

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – विचारक्षेत्रात येणा-या उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना. (अनुसुचित क्षेत्रातील व अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील)

02/12/2019 07/12/2019 पहा (1 MB)