बंद

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.

प्रारूप निवडसुची  व  प्रारूप प्रतीक्षासुचीतील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना. (अनुसुचित क्षेत्रातील व अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील)

07/10/2019 30/11/2019 पहा (2 MB)