बंद

ई-निविदा – (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)

ई-निविदा – (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
ई-निविदा – (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)

ई-निविदा –  कोव्हिड – १९  विषाणूू  कोरन्‍टीन सुविधा कक्षामध्‍ये रूग्‍णास चहा/ नास्‍ता व जेवण पुरविणेबाबत (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)

27/04/2020 30/04/2020 पहा (153 KB)