बंद

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – फक्त एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची तसेच त्याकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

13/07/2018 31/08/2018 पहा (330 KB)