बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी सामायिक अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (5 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (819 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क्‍ संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (886 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी सामायिक अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (4 MB)
अव्‍वल कारकून व मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१९) संयुक्‍त अंतिम 12/05/2021 पहा (4 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
अव्‍वल कारकून व मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१९) संयुक्‍त अंतिम – अमरावती विभाग 09/06/2020 पहा (7 MB)
स्‍वीय सहायक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक (दि. ०९/०३/२०२०) तात्पुरती – अमरावती विभाग 09/03/2020 पहा (1 MB)
निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (दि. ०९/०३/२०२०) तात्पुरती – अमरावती विभाग 05/02/2019 पहा (3 MB)
शिपाई (दि. २६/०५/२०२०) अंतिम – महसूल विभाग 26/05/2020 पहा (7 MB)
वाहन चालक (दि. २६/०५/२०२०) अंतिम – महसूल विभाग 26/05/2020 पहा (1 MB)
अव्‍वल कारकून (दि. ०१/०१/२०१९) तात्पुरती – महसूल विभाग 31/01/2019 पहा (2 MB)
तहसीलदार (दि. ०१/०१/२००४ ते ३१/१२/२०१०) तात्पुरती – महसूल विभाग 16/03/2018 पहा (890 KB)
उपजिल्हाधिकारी (दि. ०१/०१/२००१ ते ३१/१२/२००३) प्रारूप – महसूल विभाग 07/06/2018 पहा (311 KB)
कनिष्ठ लिपिक (दि. २५/०४/२०१९) प्रारूप – जि.का. 25/04/2019 पहा (7 MB)
मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि. का. 23/05/2018 पहा (3 MB)