बंद

जेष्ठता सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
यवतमाळ जिल्ह–यात कार्यरत कोतवालांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पु रती एकत्रित सेवा जेष्ठ तासुची प्रसिध्दा करणेबाबत 18/05/2023 पहा (5 MB)
जिल्‍हाधिकारी यवतमाळ यांंचे आस्‍थापनेवर मंडळ अधिकारी संवर्गात कार्यरत कर्मचा-यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम जेष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 24/03/2023 पहा (3 MB)
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची लघुटंकलेखक संवर्गाची अंतिम जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 06/03/2023 पहा (569 KB)
दिनांक ०१.०१.२०२३ या स्थितीवरील लघुटंकलेखक संवर्गाची प्रारूप जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 20/02/2023 पहा (264 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्गात दि ०१.०१.२०२२ ते दि ३१.१२.२०२२ या कालावधीत नियमीत नियुक्‍त झालेल्‍या कर्मचा-यांची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठतासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 30/01/2023 पहा (439 KB)
दि.०१.०१.२०२३ या दिनांकावर आधारीत अव्‍वल कारकुन संवर्गाची प्रारूप जेष्‍ठता सुची 31/01/2023 पहा (4 MB)
शिपाई संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतीम जेष्‍ठता यादी 08/03/2022 पहा (5 MB)
वाहनचालक संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ ची अंतिम जेष्‍ठता यादी 24/02/2022 पहा (1 MB)
दिनांक ०१/०१/२०२१ या दिनांकावर आधारीत लघुटंकलेख संवर्गाची अंतिम जेष्‍ठता सुची प्रसिध्द करणेबाबत 22/02/2022 पहा (326 KB)
जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांचे आस्थापनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दि ०१.०१.२०२२ ची अंतीम सेवा जेष्ठाता सुची प्रसिध्दय करणेबाबत 04/02/2022 पहा (6 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी सामायिक अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (5 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (819 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क्‍ संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (886 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी सामायिक अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (4 MB)
अव्‍वल कारकून व मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१९) संयुक्‍त अंतिम 12/05/2021 पहा (4 MB)
वैकल्पिक फाइल : पहा (4 MB)
अव्‍वल कारकून व मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१९) संयुक्‍त अंतिम – अमरावती विभाग 09/06/2020 पहा (7 MB)
स्‍वीय सहायक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक (दि. ०९/०३/२०२०) तात्पुरती – अमरावती विभाग 09/03/2020 पहा (1 MB)