बंद

इतर

Filter Document category wise

फिल्टर

इतर
शीर्षक तारीख View / Download
आपले सरकार सेवा केंद्राची परिशिष्‍ट-अ नुसार यादी 12/09/2018 पहा (152 KB)
वनहक्क व पेसा कायदा – अ.ज. व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ (नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२) 16/08/2018 पहा (4 MB)
जिल्यातील केंद्र शासनाचे किवा राज्य शासनाचे निवृत्ती वेतन घेणा-या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 24/08/2016 पहा (598 KB)
बँकेचे सेवा क्षेत्र आराखडे 01/01/2017 पहा (43 KB)
तालुका व बँक निहाय गावांचे संकेतांक 23/10/2016 पहा (90 KB)
रस्ता सुरक्षा विषयक राजपत्र 01/06/2017 पहा (9 MB)
भूसंपादन विषयक नियम व कायदे 01/03/2017 पहा (1 MB)