बंद

अनुकंपा सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

अनुकंपा सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क्‍ संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (886 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (819 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 28/01/2021 पहा (6 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 28/01/2021 पहा (10 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 28/01/2021 पहा (9 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 28/01/2021 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 09/07/2020 पहा (407 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 09/07/2020 पहा (324 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 13/07/2020 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 13/07/2020 पहा (1 MB)