बंद

उपविभागीय कार्यालय

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय
परिचय चित्र नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. जयंत देशपांडे उपविभागीय अधिकारी, दारव्हा 07238-254162 उपविभागीय कार्यालय, दारव्हा
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. सावन कुमार (भा.प्र.से) उपविभागीय अधिकारी, पुसद 07233-246074 उपविभागीय कार्यालय, पुसद
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. स्वप्नील कापडणीस उपविभागीय अधिकारी, उमरखेड 07231-237238 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरखेड
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. विवेक जॉनसन (भा.प्र.से) उपविभागीय अधिकारी केळापूर 07235-227530 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, केळापूर
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शरद जावळे उपविभागीय अधिकारी, वणी 07239-225356 उपविभागीय अधिकारी, वणी
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. शैलेश काळे उपविभागीय अधिकारी, राळेगाव 07202-225140 उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राळेगाव
छायाचित्र उपलब्ध नाही श्री. अनिरूध्‍द बक्षी उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ 07232-244237 दुसरा माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ