बंद

हेल्पलाईन क्रमांक

  • पोलीस - 100
  • रुग्णवाहिका - 108
  • लाच-लुचपत प्रतिबंधक - 1064
  • महिला संरक्षण - 1091
  • बालकांचा सांभाळ व सुरक्षितता - 1098
  • किसान कॉल सेंटर - 1800-180-1551
  • एन.आय.सी. मदत केंद्र - 1800-111-555
  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्था मदत केंद्र - 1800-22-4850