बंद

शेतकरी आत्महत्या

शेतकरी आत्महत्त्या प्रकरणामध्ये निर्णय घेण्याकरिता जिल्हा समितीचे दिनांक निहाय सभेचे इतिवृत्ते :-

          जानेवारी (२०२०)

  • जुलै 2022

शेतकरी आत्महत्त्या प्रकरणामध्ये निर्णय घेण्याकरिता जिल्हा समितीचे दिनांक निहाय सभेचे इतिवृत्ते :-