बंद

पुरवठा

पुरवठा विभागाची माहिती

सर्वसाधारण माहिती

 

नियतन २०१९

केरोसीनचे शासनाकडून महावारी प्राप्त नियतन व तालुका निहाय उचल / वाटप

माहे आदेश नियतन
जानेवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 572 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.69 एमबी)
फेब्रुवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1.12 एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.20 एमबी)
मार्च फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 306 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 1.12 एमबी)
एप्रिल फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 577 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 3.16 एमबी)
मे फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 56 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  3 एमबी)
जून फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 568 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  5 एमबी)
जुलै फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
ऑगष्‍ट फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
सप्‍टेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
ऑक्‍टोंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
नोंव्‍हेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
डिसेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी)

नियतन २०१९

केरोसीनचे शासनाकडून महावारी प्राप्त नियतन व तालुका निहाय उचल / वाटप

माहे आदेश नियतन
जानेवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 572 केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 2.69 एमबी)
फेब्रुवारी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
मार्च फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
एप्रिल फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
मे फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी)
जून फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी)
जुलै फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
ऑगष्‍ट फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
सप्‍टेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
ऑक्‍टोंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  एमबी)
नोंव्‍हेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, एमबी)
डिसेंबर फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी) फाइल डाउनलोड करण्‍यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ,  केबी)