बंद

दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
महागाव तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (98 KB)
उमरखेड तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (119 KB)
पुसद तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (98 KB)
दिग्रस तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (89 KB)
दारव्‍हा तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (107 KB)
कळंब तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (89 KB)
बाभुळगाव तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (108 KB)
राळेगाव तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (80 KB)
केळापूर तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (84 KB)
आर्णी तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (66 KB)
यवतमाळ तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (83 KB)
प्रेसनोट 19/07/2018 पहा (950 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 09/07/2020 पहा (324 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 13/07/2020 पहा (4 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 13/07/2020 पहा (1 MB)
अव्‍वल कारकून (दि. ०१/०१/२०१९) तात्पुरती – महसूल विभाग 31/01/2019 पहा (2 MB)
तहसीलदार (दि. ०१/०१/२००४ ते ३१/१२/२०१०) तात्पुरती – महसूल विभाग 16/03/2018 पहा (890 KB)