बंद

दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची लघुटंकलेखक संवर्गाची अंतिम जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 06/03/2023 पहा (569 KB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ४ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ३ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील २ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी क्र. २ (पान क्र. ०१ ते ९०) 24/02/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ जानेवारी २०२३ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी क्र. १ (पत्र क्र. ०१ ते ९०) 24/02/2023 पहा (5 MB)
दिनांक ०१.०१.२०२३ या स्थितीवरील लघुटंकलेखक संवर्गाची प्रारूप जेष्‍ठता सुची प्रसिध्‍द करणेबाबत 20/02/2023 पहा (264 KB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी २ (पत्र क्र. ०१ ते १४३) 09/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी १ (पत्र क्र. ०१ ते १३०) 09/02/2023 पहा (7 MB)