बंद

दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 28/01/2021 पहा (6 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 28/01/2021 पहा (10 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 28/01/2021 पहा (9 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 28/01/2021 पहा (4 MB)
अव्‍वल कारकून व मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१९) संयुक्‍त अंतिम – अमरावती विभाग 09/06/2020 पहा (7 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 09/07/2020 पहा (407 KB)
तहसिलदार कार्यालय 09/10/2019 पहा (89 KB)
उपजिल्‍हाधिकारी (भुसंपादन) बेंबळा प्रकल्‍प कार्यालय, यवतमाळ 21/09/2019 पहा (1 MB)
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय. 03/09/2019 पहा (90 KB)
स्‍वीय सहायक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक (दि. ०९/०३/२०२०) तात्पुरती – अमरावती विभाग 09/03/2020 पहा (1 MB)
निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (दि. ०९/०३/२०२०) तात्पुरती – अमरावती विभाग 05/02/2019 पहा (3 MB)
शिपाई (दि. २६/०५/२०२०) अंतिम – महसूल विभाग 26/05/2020 पहा (7 MB)
वाहन चालक (दि. २६/०५/२०२०) अंतिम – महसूल विभाग 26/05/2020 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्राची परिशिष्‍ट-अ नुसार यादी 12/09/2018 पहा (152 KB)
वनहक्क व पेसा कायदा – अ.ज. व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ (नियम २००८ व सुधारणा नियम २०१२) 16/08/2018 पहा (4 MB)
घाटंजी तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (67 KB)
नेर तालुका – धडक सिंचन विहिर लाभार्थी यादी 19/07/2018 पहा (95 KB)