बंद

ग्राम व पंचायत

स्‍थानिक प्रशासन निर्देशिका

अ.क्र.  पंचायत समिती  ग्राम पंचायतींची यादी
 यवतमाळ फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 23 केबी)
 बाभूळगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 23 केबी)
 आर्णी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
 दारव्हा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 23 केबी)
 नेर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 24 केबी)
 पुसद फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 24 केबी)
 दिग्रस फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
 उमरखेड फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 23 केबी)
महागाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
१०  पांढरकवडा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 21 केबी)
११  झरी जामणी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 21 केबी)
१२  घाटंजी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
१३  राळेगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
१४  कळंब फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
१५  वणी फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)
१६  मारेगाव फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 22 केबी)