बंद

भरती

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – परीक्षार्थींची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत – उमेदवारांची यादी

07/07/2018 31/10/2018 डाउनलोड (80 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – उमेदवारांना सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   सुचना

07/07/2018 30/10/2018 डाउनलोड (584 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – प्रवेश पत्र

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   प्रवेशपत्र

07/07/2018 30/10/2018 डाउनलोड (2 MB)
वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) (एम.बी.बी.एस.) पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) (एम.बी.बी.एस.) पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

15/10/2018 22/10/2018 डाउनलोड (4 MB)
संग्रहित