बंद

भरती

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
विधी अधिकारी (कंत्राटी पद) (जि.का.)

विधी अधिकारी (कंत्राटी पद) (जि.का.), जाहिरात,अर्जाचा नमुना

25/04/2017 30/06/2018 डाउनलोड (2 MB)
विविध पदांकरिता पदभरती (भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा)

विविध पदांकरिता पदभरती (भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा) – जाहिरात

14/05/2018 31/07/2018 डाउनलोड (2 MB)
विविध पदांकरिता पदभरती (भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा)

विविध पदांकरिता पदभरती (भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा) – अर्जाचा नमुना

14/05/2018 31/07/2018 डाउनलोड (839 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.)- पात्र व अपात्र सुधारीत यादी

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (356 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)- रिक्त ठिकाणांची यादी

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (141 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – अंतिम पात्र यादी

18/06/2018 31/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (105 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)-आक्षेपबाबत खुलासा यादी

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (29 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)-त्रृटींची पूर्तता यादी

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (88 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.)-सुचना

05/04/2018 31/07/2018 डाउनलोड (492 KB)
जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)

जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)-जाहिरात व अर्जाचा नमुना

27/11/2017 31/07/2018 डाउनलोड (407 KB)
जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)

जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)-अर्हता व इतर माहिती

27/11/2017 31/07/2018 डाउनलोड (2 MB)
जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)

जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)-पात्र व अपात्र यादी

27/11/2017 31/07/2018 डाउनलोड (86 KB)
जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)

जिल्‍हा प्रकल्‍प व्‍यवस्‍थापक,सनियंत्रण व मूल्‍यमापन अधिकारी,कृषी व्‍यवसाय तज्ञ लेखापाल इ. (एकूण ४ पदे)- समन्‍वयीत कृषी विकास प्रकल्‍प (CAIM)-सुधारीत सुचना

27/11/2017 31/07/2018 डाउनलोड (537 KB)
जलकर्मी, जलनायक भरती – (यवतमाळ पाटबंधारे विभाग)

जलसाक्षरता केंद्र यशदा-जलकर्मी (सेवेतील तांत्रिक अधिकारी),जिल्‍हा आणि तालुका स्‍तरावरील जलनायकांची निवड करणे

06/06/2018 16/08/2018 डाउनलोड (334 KB)
संग्रहित