बंद

भरती

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.)

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – अंतिम पात्र यादी

18/06/2018 31/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – परीक्षार्थींची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत – उमेदवारांची यादी

07/07/2018 31/10/2018 डाउनलोड (80 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – उमेदवारांना सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   सुचना

07/07/2018 30/10/2018 डाउनलोड (584 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – प्रवेश पत्र

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   प्रवेशपत्र

07/07/2018 30/10/2018 डाउनलोड (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – फक्त एकच अर्ज प्राप्त केंद्रांची तसेच त्याकरिता पात्र उमेदवारांची यादी

13/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (330 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त प्रस्तावित केंद्र चालकांसाठी प्रशिक्षण

आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करणे (जि.का.) – एकच अर्ज प्राप्त प्रस्तावित केंद्र चालकांसाठी प्रशिक्षण

13/07/2018 31/08/2018 डाउनलोड (286 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी

01/08/2018 31/08/2018 डाउनलोड (345 KB)
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – उमेदवारांना सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   सुचना

01/08/2018 31/08/2018 डाउनलोड (277 KB)
सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणे (विभागीय आयुक्‍त) – जाहिरात

सेवानिवृत्‍त उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील नामिकासुची तयार करणे (विभागीय आयुक्‍त) – जाहिरात व आवेदन पत्राचा नमुना

02/08/2018 20/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) (एम.बी.बी.एस.) पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

वैद्यकीय अधिकारी (गट-अ) (एम.बी.बी.एस.) पदभरती – जाहिरात व अर्जाचा नमुना

16/08/2018 21/08/2018 डाउनलोड (3 MB)
संग्रहित