बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

01/03/2017 31/12/2020 डाउनलोड (818 KB)
महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण निवारणार्थ गठीत समिती

महिलांचे लैंगिक छळापासुन संरक्षण निवारणार्थ गठीत समिती

14/12/2016 31/12/2019 डाउनलोड (878 KB)
अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत

अधिसूचना – महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत (दि. १९ डिसेंबर २०१५)

19/12/2015 31/13/2020 डाउनलोड (1 MB)
अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

अधिसूचना – महसूल विभागामार्फत नागरिकांना पुरविण्यात येत असलेल्या लोकसेवा, कालमर्यादा व पद निर्देशित अधिकारी यांची माहिती

16/07/2015 31/12/2020 डाउनलोड (897 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 डाउनलोड (351 KB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 डाउनलोड (127 KB)
मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची(जि. का.)

मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची( जि.का.)

23/05/2018 01/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट क (सामाईक)

अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट क (सामाईक) (जि.का.)

16/04/2018 16/04/2019 डाउनलोड (384 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट ड (सामाईक)

अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट ड (सामाईक) (जि.का.)

16/04/2018 16/04/2019 डाउनलोड (86 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट क (महसूल)

अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट क (महसूल) दि. २२/०८/२००५ नंतरची (जि.का.)

16/04/2018 16/04/2019 डाउनलोड (65 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट ड (महसूल)

अनुकंपा उमेदवारांची यादी – गट ड (महसूल)(जि.का.)

16/04/2018 16/04/2019 डाउनलोड (49 KB)
अव्‍वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची(जि. का.)

अव्‍वल कारकून संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची(जि. का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
कनिष्‍ठ लिपिक संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची(जि. का.)

कनिष्‍ठ लिपिक संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची अंतिम ज्‍येष्‍ठतासुची(जि. का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील ज्‍येष्‍ठता सुची – (जि.का.)

दिनांक ०१/०१/२००१ ते ३१/१२/२००३ या कालावधाची उपजिल्‍हाधिकारी संवर्गातील ज्‍येष्‍ठता सुची – (जि.का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (311 KB)
तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांची ज्‍येष्‍ठता सुची – (जि.का.)

दिनांक ०१/०१/२००४ ते ३१/१२/२०१० या कालावधाची तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांची ज्‍येष्‍ठता सुची – (जि.का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (890 KB)
अमरावती विभागीय स्‍तरावरील ज्‍येष्‍ठता सुची – अव्‍वल कारकून

अमरावती विभागीय स्‍तरावरील  एकत्रीत तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सुची – अव्‍वल कारकून  (जि.का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
महसूल विभागीय स्‍तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची ज्‍येष्‍ठता सुची – (जि.का.)

महसूल विभागीय स्‍तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची एकत्रीत तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठता सुची  – (जि.का.)

04/06/2018 31/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
संग्रहित