बंद

जेष्ठता सूची

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१६) तात्पुरती – महसूल विभाग 07/06/2018 डाउनलोड(3 MB)
अवल कारकून (दि. ०१/०१/२०१६) तात्पुरती – महसूल विभाग 07/06/2018 डाउनलोड(4 MB)
तहसीलदार (दि. ०१/०१/२००४ ते ३१/१२/२०१०) तात्पुरती – महसूल विभाग 16/03/2018 डाउनलोड(890 KB)
उपजिल्हाधिकारी (दि. ०१/०१/२००१ ते ३१/१२/२००३) प्रारूप – महसूल विभाग 07/06/2018 डाउनलोड(311 KB)
कनिष्ठ लिपिक (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि.का. 04/06/2018 डाउनलोड(7 MB)
अवल कारकून (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि.का. 04/06/2018 डाउनलोड(3 MB)
मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि. का. 23/05/2018 डाउनलोड(3 MB)