बंद

इतर

दस्तऐवज श्रेणीनुसार शोधा

शोध

शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जिल्यातील केंद्र शासनाचे किवा राज्य शासनाचे निवृत्ती वेतन घेणा-या स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी 24/08/2016 डाउनलोड(598 KB)
बँकेचे सेवा क्षेत्र आराखडे 01/01/2017 डाउनलोड(43 KB)
तालुका व बँक निहाय गावांचे संकेतांक 23/10/2016 डाउनलोड(90 KB)
रस्ता सुरक्षा विषयक राजपत्र 01/06/2017 डाउनलोड(9 MB)
भूसंपादन विषयक नियम व कायदे 01/03/2017 डाउनलोड(1 MB)