बंद

स्‍व.धा.दु. मध्ये रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ उपलब्द – (पुरवठा विभाग)

स्‍व.धा.दु. मध्ये रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ उपलब्द – (पुरवठा विभाग)
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
स्‍व.धा.दु. मध्ये रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ उपलब्द – (पुरवठा विभाग)

शिधापत्रिकाधारकांना स्‍वस्‍त धान्‍य दुकानातून रु. ३५/किलो या सुधारीत दराने तुरडाळ विक्री करणेबाबत

 

22/06/2018 22/06/2019 पहा (2 MB)