बंद

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – आर्थिक दृृृृृृष्‍टया दुर्बल घटक प्रवर्गाची सुधारीत अंतिम निवड यादी व सुधारीत अंतिम प्रतिक्षा यादी

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – आर्थिक दृृृृृृष्‍टया दुर्बल घटक प्रवर्गाची सुधारीत अंतिम निवड यादी व सुधारीत अंतिम प्रतिक्षा यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – आर्थिक दृृृृृृष्‍टया दुर्बल घटक प्रवर्गाची सुधारीत अंतिम निवड यादी व सुधारीत अंतिम प्रतिक्षा यादी

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ – आर्थिक दृृृृृृष्‍टया दुर्बल घटक प्रवर्गाची सुधारीत अंतिम निवड यादी व सुधारीत अंतिम प्रतिक्षा यादी

03/03/2020 12/03/2020 पहा (2 MB)