बंद

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी 

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी 
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी 

तलाठी सरळसेवा पदभरती २०१९ (अनुसुचित क्षेत्राबाहेरील) – अंतिम निवड झालेल्‍या उमेदवारांना उपविभाग नेमूण देण्‍यात आलेली यादी

26/02/2020 05/03/2020 पहा (3 MB)