आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – उमेदवारांना सूचना

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – उमेदवारांना सूचना

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   सुचना

07/07/2018 30/10/2018 डाउनलोड (584 KB)