आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – परीक्षार्थींची यादी

शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – परीक्षार्थींची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत – उमेदवारांची यादी

07/07/2018 31/10/2018 डाउनलोड (80 KB)