बंद

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – आक्षेपबाबत खुलासा यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – आक्षेपबाबत खुलासा यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – आक्षेपबाबत खुलासा यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –  आक्षेपबाबत खुलासा यादी

28/08/2018 30/09/2018 पहा (899 KB)